Onze 50 kandidaten

1. Kirsten Ipema – Langelo

Kirsten (1981) is sinds 2018 wethouder in Noordenveld. Zij is verantwoordelijk voor onder andere Beheer Openbare Ruimte, Zorg en Welzijn en Duurzaamheid. Bij de komende verkiezingen is zij de lijsttrekker van Gemeentebelangen.

Voordat zij wethouder werd, was Kirsten manager en adviseur bij een ingenieursbureau. Daar hield ze zich onder andere bezig met duurzaam bouwen. “Ik vind het geweldig dat ik wethouder mag zijn in Noordenveld. Samen met de gemeentelijke organisatie, de gemeenteraad en vooral ook onze inwoners, ondernemers en verenigingen zorgen we dat Noordenveld een mooie plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren. De komende tijd wil ik vooral graag dat we weer meer in verbinding komen met elkaar. Corona heeft wel gezorgd voor een zekere afstand tussen mensen, een soort tweedeling. Ik hoop dat we dat kunnen herstellen.”

2. Jos Darwinkel – Roden

Jos (1989) studeerde Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel woont hij met zijn vriendin en zoontje in Roden. Hij startte zijn loopbaan bij de provincie Groningen in het gaswinningsdossier en momenteel is hij werkzaam voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In deze functie maakt hij de verbinding tussen Noord-Nederland en Den Haag.

Het mooie aan de gemeentepolitiek vindt Jos dat er concrete dingen gerealiseerd kunnen worden. Zaken die vaak ook rechtstreeks ingrijpen op de eigen leefomgeving van mensen. Hij vindt daarom dat plaatselijke problemen plaatselijk moeten worden opgelost: “Graag wil ik een toegankelijke volksvertegenwoordiger zijn en een-tweetjes maken met de Noordenveldse bevolking.”  

3. Richard Veurman – Peize

Richard (1982) is in zijn werkzame leven mentor/ docent op de Esborg in Roden. Hij is maatschappelijk betrokken binnen het dorp Peize, waar hij nu 15 jaar bestuurslid is van Volksvermaken Peize, waarvan 11 jaar als voorzitter. Zijn bestuursactiviteiten is hij begonnen op 18-jarige leeftijd bij de Belangenvereniging Altena.

‘’We wonen in één van de mooiste gebieden van ons land, met steden als Groningen en Assen om de hoek. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het zowel qua welvaart als welzijn goed toeven is in de kop van Drenthe. Met mijn inbreng wil ik me hard maken om deze kwaliteiten te waarborgen én te verbeteren waar dat kan.’’

De afgelopen 4 jaren is Richard namens Gemeentebelangen actief geweest in de gemeenteraad van Noordenveld. ‘’Het is een eer om zitting te nemen in de gemeenteraad. Het samenwerken binnen onze fractie, met raadsleden van andere partijen maar zeker ook met onze inwoners, is iets waar ik erg veel energie van heb gekregen. De komende 4 jaren hoop ik me dan ook weer te mogen inzetten voor de belangen van onze inwoners en bedrijven.’’

4. Rikus Koopman – Norg

“Lokaal maatwerk op basis van afgewogen, inhoudelijke argumenten” daar draait het om in de lokale politiek.

Dit is het devies van Rikus (1956), wonende in Norg en in de (bijna) afgelopen raadsperiode voorzitter van onze fractie. In deze functie probeert hij alle fractieleden aan bod te laten komen in de discussies en alle kikkers in de kruiwagen te houden. Iedereen “in zijn of haar kracht te laten komen” ziet hij als zijn opdracht. Opgegroeid in de sociale verzekeringen (GAK thans UWV) en de vakbondswereld. Thans als zelfstandig ondernemer werkzaam in de uitzend/detacheringsbranche, loonadministratie en advisering op het gebied van arbeidsrecht.

5. Hendrik Smeenge – Roden

Hendrik (58 jaar) runt samen met zijn vrouw en kinderen een melkveebedrijf in Lieveren. Na zijn tijd bij de agrarische jongeren heeft Hendrik veel bestuursfuncties vervuld. Zo nam hij zitting in verschillende verenigingsbesturen en in meerdere landinrichtingscommissie.

Ondertussen maakt Hendrik sinds 2007 deel uit van de raad van de gemeente Noordenveld en is daarmee het langstzittend raadslid. “Ik vind het van belang dat de inwoners uit de kleinere kernen ook op een goede en evenwichtige manier zijn vertegenwoordigd. Verder zet ik mij in voor eenvoudigere vergunningsprocedures voor particulieren en zelfstandig ondernemers.” 

6. Ryanne Meijer – Roden

Ryanne (1980) studeerde Nederlands Recht, Organisatiepsychologie en volgde daarnaast een coachopleiding. Op dit moment is zij werkzaam bij Zonnehuisgroep Noord als teamcoach. Samen met haar kinderen is zij woonachtig in het mooie Roden.

“ De maatschappij, dat zijn wij! Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen in de samenleving. De gemeentepolitiek heeft me altijd getrokken. Ik denk namelijk dat de inwoners zelf heel goed weten wat er moet gebeuren om hun gemeente nog mooier en leefbaarder te maken. Samen met een aantal andere raadsleden ben ik aan de slag om te kijken hoe we binnen Noordenveld inwonersparticipatie nog beter op de kaart krijgen. 

7. Rik van der Es – Roden

Rik (1984) is geboren en getogen op de Brink in Roden en is altijd actief geweest in het verenigingsleven (Volksvermaken Roden, AV’75, VV Roden, Gemeentebelangen). Hij werkt als Evenementencoördinator, management ondersteuner regio Drenthe en medewerker marketing & communicatie voor VNO-NCW MKB Noord.

“Een praatje met de buurman, een gezellig en divers winkelcentrum, gezonde ondernemers, florerende (sport) verenigingen, actieve vrijwilligers, leuke evenementen, moi zeggen, een schone omgeving, prachtige natuur, een behulpzame en meedenkende gemeente en alle voorzieningen dichtbij. Een kleine greep van de vele ingrediënten die zorgen voor een goede leefbaarheid van een gelukkig Noordenveld. Daar wil ik mij voor inzetten! Niet in het pluche wachten op wat komen gaat, maar actief en met inwoners voorop in de strijd om Noordenveld nog mooier te maken!”

8. Armein Sikkenga – Roden

Armein (1983) is geboren en getogen in Roden. Hij is inmiddels al bijna 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Begonnen als leerkracht op o.b.s. De Flint in Nietap en tegenwoordig alweer vele jaren op openbare daltonbasisschool Het Valkhof in Roden.

‘De afgelopen 4 jaar heb ik mij als raadslid namens Gemeentebelangen vooral beziggehouden met sportaccommodaties, Toerisme & Recreatie, Kunst & Cultuur en het dorp Nieuw-Roden. De afgelopen 4 jaar is er veel bereikt, maar op een aantal gebieden is er nog winst te behalen. Zo denk ik dat we moeten blijven investeren in de sport, maar ook zie ik mogelijkheden voor de inrichting van de Brink in Roden, moeten we kijken naar het aanbod voor de jeugd (met name de 14 tot 18 jarigen) en zijn veilige verkeersroutes van en naar scholen en sportaccommodaties een aandachtspunt. Ik zie dit als een mooie uitdaging voor de komende periode.’

9. Sander Renkema – Roden

Sander (1978) werkt bij een grote telecom aanbieder als opleidingsmanager. Hij is opgegroeid en woont in Roden en ziet zichzelf als een betrokken Noordenvelder. In het verenigingsleven (hockeyclub MHC Roden) heeft hij jarenlang allerlei functies bekleed en daarbij had hij samenwerken hoog in het vaandel staan.

“Plannen, ideeën en verplichtingen zijn er voldoende. Ook voor Noordenveld. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van huizen en de energietransitie. Als inwoners van onze mooie gemeente hebben we invloed op deze zaken en maken we zo onze toekomst. Belangrijk is dat we samenwerken, naar elkaar luisteren en oog hebben voor elkaars invalshoeken! Zo maken we van uitdagingen kansen!”

10. Hans Strik – Norg

Hans (1962)  heeft 40 jaar gewerkt als ambtenaar hoofd bibliotheek, onderwijs en sport en plaatsvervangend hoofd Arbeid in Maastricht en Zwolle. Daarnaast was hij  15 jaar lang voorzitter van zowel de lokale als landelijke ondernemingsraad. Sinds drie jaar is hij voorzitter van het jeugdbestuur bij voetbalvereniging GOMOS uit Norg en penningmeester van de Verkeersgroep in Norg. Na 33 jaar in Limburg gewoond te hebben gewoond zijn hij en zijn vrouw Tiny teruggekomen naar het noorden en in het mooie, gezellige Norg gaan wonen.

“De lokale politiek heeft mij altijd getrokken en ik wil mij  inzetten voor de bewoners van Noordenveld door te luisteren naar wat ze bezig houdt en waar zij over mee willen praten. Ik sta dicht bij de mensen en wil ik ze aan de voorkant mee te laten participeren in de besluitvorming rond politieke zaken. Verder ga ik mij inzetten voor betere sportaccommodaties en faciliteiten en de leefbaarheid in de gemeente Noordenveld in het algemeen.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

april

Geen Evenementen

mei

14mei20:0022:00Algemene Ledenvergadering

29mei20:0023:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldJe bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

juni

Geen Evenementen

X