Maak het verschil

Vandaag, 14 maart 2022, beginnen de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent ook dat de campagne er zo goed als op zit. Een campagne die in de schaduw staat van de gebeurtenissen op het wereldtoneel. Onze aandacht wordt verdeeld tussen de toekomst van Noordenveld en de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne. Die staan overigens niet los van elkaar, want ook in Noordenveld gaan we de gevolgen merken van deze nieuwe Europese werkelijkheid. Gelukkig haalt ook deze crisis weer het beste naar boven in de Noordenveldse samenleving. Overal in de gemeente ontstaan mooie initiatieven, zoals inzamelingsacties en mensen die opvangruimte aanbieden voor vluchtelingen.

Dat we met ons hoofd en hart veel in Oost-Europa zijn, wil niet zeggen dat we ons niet druk hoeven te maken om de verkiezingen. Juist nu moeten we de waarde van onze democratie laten zien en gebruik maken van ons kiesrecht! De afgelopen weken zijn de politieke partijen in Noordenveld druk geweest om duidelijk te maken waarom we nu het beste op die ene partij kunnen stemmen. Helaas waren er maar weinig momenten om met elkaar in debat te gaan. En vaak kreeg ik de opmerking: in Noordenveld lijkt het allemaal zo op elkaar. Wat is nu het verschil tussen al die partijen?

In de Noordenveldse politiek vechten we elkaar gelukkig niet de tent uit. Ook Gemeentebelangen zoekt graag de verbinding met andere partijen. Zo bereiken we meer en kunnen we samen het verschil maken voor onze inwoners. Het is  dan fijn dat er veel overeenkomsten zijn. Maar voor de kiezer is het goed om juist ook de verschillen te zien. Daar wil ik graag vandaag aandacht aan geven, nu de verkiezingen officieel van start zijn.

 Lokaal

Gemeentebelangen is een lokale partij. We zijn niet gebonden aan landelijke partijen en programma’s, Onze kandidaten gaan 100% voor de gemeente. Voor ons is de gemeenteraad geen opstap naar de provincie of de Tweede Kamer. Veel landelijke partijen benadrukken lokaal graag dat ze niet aan het lijntje van Den Haag lopen. Maar dat ze wel een stevig lijntje met Den Haag hebben. Bedenk je wel dat landelijke partijen vaak met 352 lokale afdelingen en evenveel belangen te maken hebben. In Den Haag worden veel besluiten genomen waar we vervolgens in de gemeente mee aan de slag moeten. Ondanks alle lokale lijntjes blijft het strijden voor alles buiten de randstad, of het nu gaat om behoud van de gevangenissen, afhandeling van schade rondom gasopslag en gaswinning, of bijvoorbeeld kazernes en de kinderhartchirurgie. Stemt u bij landelijke verkiezingen vooral op partijen die het goed met het noorden voor hebben, maar stem bij de gemeenteraadsverkiezingen lokaal. Gemeentebelangen lost lokale problemen lokaal op, met lokale mensen!

De tekst gaant onder de foto verder

Een dak boven het hoofd

Gemeentebelangen vindt dat er werk gemaakt moet worden van de woningbouw. Voor alle doelgroepen moeten er meer woningen beschikbaar komen. Volgens de laatste onderzoeken is er behoefte aan zo’n 800 tot 1000 woningen in Noordenveld tot 2030. Nu denkt u misschien: dat zeggen toch alle partijen? Inderdaad, alle partijen vinden dat er woningen gebouwd moeten worden. Het verschil zit hem in de aanpak. Gemeentebelangen is eerlijk over het feit dat we niet aan de vraag kunnen voldoen zonder nieuwe wijken te bouwen, buiten de bestaande dorpsgrenzen dus. Gaat dat ten koste van groen? Ja, want het is overal mooi groen in Noordenveld. Gaat dat ten koste van het landschap? Nee, want de wijken worden groen en klimaatbestendig ingericht. Kijk naar bijvoorbeeld Roderveld 4, het Oosterveld in Norg en de plannen voor Peize-Zuid. Zo doen we dat in Noordenveld.

Neemt Gemeentebelangen dan de bezwaren van omwonenden wel serieus? Jazeker, maar het algemeen belang weegt zwaar en de nood is hoog. We luisteren, gaan het gesprek aan met omwonenden en kijken hoe we ook hun belangen goed kunnen waarborgen en eventueel aan hun wensen tegemoet kunnen komen. Uiteindelijk mag je van raadsleden verwachten dat ze kijken naar het grotere plaatje, en naar de langere termijn. Soms komt daar iets anders uit dan wat de waan van de dag ons vertelt.

Waar ook niet alle partijen het over eens zijn, is de zelfbewoningsplicht. Sinds kort mogen gemeenten ook voor bestaande woningen bepalen dat kopers zelf in het huis moeten gaan wonen. Gemeentebelangen is er een voorstander van om dit in te voeren voor woningen tot € 355.000 (de NHG-grens). Op die manieren voorkomen we dat woningen onder de neus van starters en andere kopers worden weggekaapt. Dat gebeurt nu namelijk, en dat zorgt er ook voor dat de huizenprijs verder stijgt. Belastingtechnisch is het namelijk heel aantrekkelijk om een huis te bezitten voor verhuur. Sommigen laten dit liever vrij en zeggen dat daardoor juist huurwoningen beschikbaar komen. Echter de woonlasten voor deze huurders zijn veel hoger dan wanneer zij ditzelfde huis zouden kunnen kopen, ook weer door het belastingstelsel. Kortom: laten we de betaalbare koopwoningen zoveel mogelijk beschikbaar houden voor koopstarters en de zelfbewoningsplicht ook hier in Noordenveld invoeren.

Er zijn ook partijen die menen dat het herbestemmen van het bedrijventerrein in Roden de oplossing is voor de woningnood. Bedrijven zouden dan moeten verhuizen naar het Haarveld. Gemeentebelangen is van mening dat dit, zeker op de korte termijn, geen realistische optie is. Dit is een kostbare en complexe operatie met ingrijpende gevolgen voor de bedrijven. Bovendien is het Haarveld al nagenoeg ingevuld. Op die manier gaan we op korte termijn geen meters maken en dat is juist nodig. Ook de gedachte dat we vooral goedkope woningen moeten bouwen, snijdt geen hout. Betaalbare woningen, voor zover je daar nog over kunt spreken met de huidige bouwkosten, kun je alleen bouwen als daar duurdere woningen tegenover staan. Daarmee kun je als gemeente financiële ruimte creëren voor goedkopere woningen en voorzieningen. Een mix is dus altijd nodig en sluit ook aan bij de woningbehoefte in de regio. Dat is het eerlijke verhaal van Gemeentebelangen!

 Het eerlijke verhaal over energie

We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk onze eigen energie op te wekken. Het besparen van energie is daarbij eerste prioriteit. Wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. We willen onze inwoners waar mogelijk ondersteunen. Een aantal partijen in de raad vindt het vooral belangrijk om te benadrukken dat de gemeente de keus aan inwoners moet laten om maatregelen te nemen en om van het aardgas af te gaan. Ook Gemeentebelangen vindt dwang niet het gewenste middel, maar het is een illusie om te denken dat we onze inwoners kunnen  vrijwaren van de noodzaak om maatregelen te treffen. De huidige energieprijzen maken dat nog eens goed duidelijk. We ontkomen er niet aan, en we moeten ook onder ogen zien dat de gemeente niet voor de huizenbezitters deze maatregelen kan betalen.

Ook over de opwekking van energie zijn we duidelijk. Zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken, maar we weten inmiddels dat we daarmee lang niet in onze energiebehoefte kunnen voorzien. Ook andere mogelijkheden moeten we benutten, en zon op land is daarbij noodzakelijk. Zolang we zonneparken goed inrichten en zorgen dat onze inwoners van de opbrengsten profiteren, vindt Gemeentebelangen dat daar ruimte voor moet zijn. Anders kunnen de begrippen ‘haalbaar en betaalbaar’ sowieso bij het oud papier.

De kracht van onze inwoners

Het gaat goed in Noordenveld. Onze gemeente scoort hoog in veel landelijke onderzoeken, als het nu gaat om brede welvaart, ondernemerschap, duurzaamheid of gezondheid. Gemeentebelangen ziet dat veel van onze inwoners het goed hebben. Dat is iets om blij van te worden. Het vraagt ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de inwoners die het minder goed hebben. De inwoners die in financiële moeilijkheden zitten, of die bijvoorbeeld door ziekte of beperking minder mogelijkheden hebben. De gemeente moet er voor hen zijn en zorgen dat zij kunnen meedoen in de samenleving. Voor Gemeentebelangen is zelfredzaamheid uiteindelijk zoveel mogelijk het uitgangspunt. Op die manier kunnen we onze inspanningen en middelen richten op de kwetsbare inwoners die echt afhankelijk zijn van onze hulp.

Gemeentebelangen ziet de kracht van onze inwoners ook op grotere schaal: vanuit de samenleving komen prachtige initiatieven. De gemeente moet deze niet overnemen, maar zoveel mogelijk ondersteunen en mogelijk maken. Ons dorpenfonds is de afgelopen vier jaar een groot succes geweest, waarmee de we inwonerskracht goed hebben kunnen benutten. Mooie plannen zijn werkelijkheid geworden en Gemeentebelangen wil dat de komende periode voortzetten. Inwoners staan zelf aan de wieg van de mooiste projecten. Dat is wat ons betreft echte inwonersparticipatie!

Een sterk team

Tot slot, wat maakt Gemeentebelangen? Dat zijn onze mensen! Een sterk team dat samen staat voor een beter en mooier Noordenveld. Met de laarzen in de klei en de mouwen opgestroopt. Bij Gemeentebelangen geen onderlinge strijd en persoonlijke campagnes. De afgelopen vier jaar hebben we samengewerkt voor Noordenveld. In de voorbereidingen voor de verkiezingen zijn we als één team opgetrokken en ook na 16 maart gaan we samen aan de slag met en voor onze inwoners. Dat is Gemeentebelangen en ik ben ongelooflijk trots en blij dat ik daar onderdeel van mag zijn.

 Maak het verschil en ga vooral stemmen op 14, 15 of 16 maart. Kies lokaal, kies voor het eerlijke verhaal. Kies lijst 1: Gemeentebelangen!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

mei

14mei20:0022:00Algemene Ledenvergadering

29mei20:0023:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldJe bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

X