Gezondheid, geluk en welzijn

Download hier ons verkiezingsprogrammaMeer inzet op preventie
• Sport en bewegen stimuleren, o.a. door Beweegdorp Norg, Peize in beweging en faciliteren soortgelijke initiatieven in Roden en andere dorpen;
• Aandacht voor bewegen en gezonde voeding op school (schoolgym, schoolzwemmen en schoolfruit);
• Gemeentebelangen pleit ervoor dat de voorzieningen voor de eerstelijnsgezondheidszorg in de hoofdkernen Peize, Roden en Norg in voldoende mate aanwezig zijn en blijven;
• De keukentafelgesprekken worden uitgebreid en hiervoor wordt meer capaciteit vrijgemaakt. Het betreft een structurele voorziening waarbij dezelfde medewerker contact houdt met de een zorgvrager;
• Tezamen met betrokken instellingen en instanties willen wij de voorlichting t.a.v. alcohol en drugs intensiever en meer frequent vormgeven;
• Stimuleren rookvrije generatie in heel Noordenveld;
• Inzet op beperking drugsgebruik en -overlast;
• Faciliteren van langer thuiswonen voor ouderen en het tegengaan van eenzaamheid.

Politiebureau in Noordenveld moet blijven
Wij vinden het van wezenlijk belang dat inwoners in hun eigen gemeente naar het politiebureau kunnen gaan. Voor het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel is een eigen politiepost belangrijk.

Vrijwilligers en mantelzorgers optimaal
ondersteunen en faciliteren

Vrijwilligers en mantelzorgers vormen de ruggengraat van de samenleving. De gemeente ondersteunt het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers en faciliteert waar mogelijk. Samen met het Steunpunt Vrijwilligers en diverse verenigingen en organisaties wordt dit optimaal ingevuld.

Vast en langdurig vrijwilligerswerk is niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld in combinatie met werk of zorgtaken. Door structurele ondersteuning kan vrijwilligerswerk deels projectmatig worden ingericht en wordt zo toegankelijk voor een grotere doelgroep.

Bundelen van culturele activiteiten
• Het culturele aanbod in onze gemeente zoveel mogelijk bundelen. Een voorbeeld hiervan kan het aanbod van culturele activiteiten rondom de Brink in Roden zijn. Mensinge, het Scheepstrakabinet en Kinderwereld kunnen bijvoorbeeld gaan samenwerken en elkaar zodoende versterken;
• Het culturele aanbod in Veenhuizen moet meer worden verbonden met Norg, als trekker van toeristen. De Unesco werelderfgoedstatus blijven wij steunen;
• Meertmaond is streektaolmaond. De gemeente faciliteert hierin.

Geld voor zorg blijft geld voor de zorg
• De financiële middelen bestemd voor de gemeentelijke taken op het gebied van gezondheid worden hiervoor geoormerkt;
• Budgetten gezondheid deels ten goede te laten komen aan gezondheidspreventie, om de zorg op lange termijn betaalbaar te houden
• Waar nodig en mogelijk worden eigen bijdragen van inwoners voor dagbesteding en huishoudelijke hulp verlaagd. Eigen bijdragen naar draagkracht.
Op deze wijze proberen wij het goede beleid van de afgelopen jaren door te zetten en te verbeteren.

Verbeteren sportaccommodaties
We zien sport en bewegen als belangrijk instrument voor de verbetering van de gezondheid en welzijn van onze inwoners. Sportverenigingen hebben een belangrijke sociale functie. We willen de kwaliteit van sportaccommodaties gefaseerd verhogen door o.a. verenigingen die dat willen te ondersteunen bij de aanleg van veilig kunstgras met 50% gemeentelijke financiering. Hiermee kan ook de bezettingsgraad van de accommodaties worden verhoogd.

Iedereen telt mee
Gemeentebelangen hecht sterk aan een samenleving waarin ruimte bestaat voor een ieder, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, achtergrond, fysieke of geestelijke gesteldheid.
• Iedereen doet mee: actief beleid voor toegankelijkheid werkgelegenheid voor mensen met een (arbeids) handicap;
• Bestaande ruimhartige minimaregelingen handhaven, zorgen voor maatwerk en bijdragen naar draagkracht.

Leefomgeving | Duurzaamheid | Ondernemerschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

mei

14mei20:0022:00Algemene Ledenvergadering

29mei20:0023:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldJe bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

X