Ondernemerschap

Download hier ons verkiezingsprogrammaDienstverlening voor inwoners en
bedrijven sneller, beter en veiliger

• Dienstverlening van organisatie sneller en beter. Gemeente richt zich meer op meedenken, faciliteren en ondersteunen van inwoners en ondernemers. De houding is hierbij: “ja, tenzij…”;
• De gemeente zet naast de fysieke toegankelijkheid in op een zeer publieksvriendelijke digitale omgeving;
• De digitale omgeving wordt beter beveiligd en voldoet aan alle landelijke wet- en regelgeving inzake privacy.

Ondanks positieve ontwikkelingen op dit vlak bereiken ons nog te veel klachten over trage afhandeling en reacties vanuit de gemeente. Wij vinden dat de gemeente er is voor de inwoners. De houding vanuit de gemeente moet vooral zijn hoe zij de inwoner of het bedrijf kan helpen om zaken te realiseren. Door toenemende dreiging van sociale onveiligheid, moet de gemeente alles in het werk stellen om inwoners hun privacy te kunnen waarborgen

Behoud en uitbreiding werkgelegenheid
• Meer verbinding met toeristische sector als aanjager van werkgelegenheid ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Focus op uniek landschap, Op Fietse, Veenhuizen en Kop van Drenthe;
• Faciliteren en doorontwikkelen Healthhub Roden;
• Behoud gevangenissen in Veenhuizen;
• Meer PR vanuit gemeente voor ruimte bedrijfsvestigingen.

Werk betekent meer dan alleen inkomen. Werk betekent dat mensen meedoen in de samenleving en bevordert welvaart en welzijn in de gemeente.

Verbinding en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Verbinding leggen onderwijs en arbeidsmarkt met als focus aansluiting lager- en middelbaar beroeps (bijvoorbeeld techniek). De Health Hub en sector Toerisme/Recreatie kunnen hierin een voorname rol spelen. Op deze wijze kunnen inwoners een eventuele afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

Ondernemers ervaren nu vaak te weinig aansluiting van onderwijs en de eisen die het bedrijfsleven stelt aan toekomstige werknemers. De gemeente kan hierin een rol spelen door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen met elkaar te verbinden.

Sterkere verbinding Stad Groningen en Assen
Verbinding leggen met de stad Groningen en Assen op het gebied van wonen, infrastructuur, winkelaanbod en toerisme. Door samen te werken kan aan inwoners, bedrijven en bezoekers van onze gemeente meer geboden worden, wat de aantrekkelijkheid van de leefomgeving verhoogt.

Snel internet voor iedereen
Snel internet beschikbaar voor iedereen die dat wil. De gemeente faciliteert, kijkt naar mogelijke combinaties met aanleg en vervanging van ondergrondse infrastructuur en hier (deel)financiert van maken.
Digitale verbinding zal steeds belangrijker worden in de huidige samenleving binnen alle gebieden (denk aan landbouw, zorg, etc.)

Doorontwikkeling verduurzaming Landbouw
Doorontwikkeling met focus op kwaliteitsverbetering en verduurzaming in combinatie met natuurbeheer. Het economisch, ecologisch en sociaal verduurzamen van de landbouw en voedselproductie is nodig.

Gratis parkeren in Noordenveld blijft!
Parkeren blijft gratis in de hele gemeente. Gratis parkeren stimuleert inwoners en bezoekers om hun inkopen in Noordenveld te doen. Deze unieke waarde behouden we voor de gemeente.

Versterking inzet lokale ondernemers
In inkoopbeleid van de gemeente sterker de nadruk leggen op inzet lokale ondernemingen en werknemers, voor zover de aanbestedingswetgeving dit toelaat.

Dit versterkt nog verder de lokale bestedingen, wat goed is voor onze bedrijven en inwoners.

Gezondheid, geluk en welzijn | Leefomgeving | Duurzaamheid

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

X